Penzion Kamenec
FB Trip Advisor

+420 731 533 969
info@penzionkamenec.cz

Hlučín

Barokní zámek, Muzeum Hlučínska

hlucin zamekNejstarší písemná zmínka o zámku v Hlučíně pochází z r. 1439, předpokládá se, že zámek vznikl na místě pozdně gotické tvrze. Roku 1525 byl zámek přestavěn, dokládá to i kámen s tímto letopočtem, který je umístěn v gotickém portálu nad hlavním vstupem do zámku. K dalším stavebním úpravám došlo v 17. století. V roce 1807, po porážce Pruska za napoleonských válek zde sídlili francouzští důstojníci. Na zámku působili významní umělci jako např. sochař Jan Baltazar. Roku 1844 zámek připadá do vlastnictví Rothschildů. Ti jej využívají pro umělecké účely a později je pronajímán nejrůznějším veřejným institucím a r. 1999 zámek koupilo město Hlučín. Rekonstrukce zámku probíhala od roku 2002. V prostorách zámku dnes funguje knihovna, Zámecký klub a muzeum.

Muzeum Hlučínska se soustředí na historii města Hlučín a regionu Hlučínska. Sbírkové předměty jsou zde prezentovány v mnoha podobách - krátkodobé i dlouhodobé muzejní výstavy a expozice, muzejní vzdělávací programy a přednášky, muzejní publikace. V rámci muzea zde sídlí také informační centrum.

Otevírací doba:
Po - Pá 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00,
So (jen 1.7. - 31.8.) - Ne 9:00 - 11:30, 14:00 - 17:00.

Vstupné:
děti 10,- Kč
dospělí 30,- Kč.

Adresa: Zámecká 4, 748 01 Hlučín;
Telefon: +420 595 041 617
Web: www.muzeum.hlucin.com
Poloha: 49°53'47.271"N, 18°11'7.554"E.

Mírové náměstí, Klasicistní radnice

hlucin radniceMírové náměstí se rozprostírá na ploše téměř 1 hektaru a je obestavěno 28 domy. Povrch náměstí byl v roce 2005 zrekonstruován a dlažba byla upravena tak, aby připomínala objekty, které zde již zanikly (Kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1725). Uprostřed náměstí nechybí kašna a nachází se tu i klasicistní radnice z 19. století, která nahradila starou budovu radnice z roku 1843. Sídlí zde Městský úřad.

Adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Web: www.hlucin.cz
Poloha: 49°53'47.527"N, 18°11'15.342"E.

Kremerova vila

kremerova vilaRodinný dům manželů Kremrových je dílem akademického architekta Lubomíra Šlapety. Tato moderní dvoupodlažní vila s nepravidelným půdorysem pochází z roku 1934. Průčelí směrem k ulici je jednoduché. Boční zdi jsou konvexně vypjaté. Plochá střecha je obehnána atikou. Průčelí směrem k zahradě je horizontálně členěno pásem oken. V druhém nadzemním podlaží je terasa, pod ní je umístěn skleník. V době výstavby tento dům stál prakticky osamocen, dnes je kolem něj nová zástavba. Dům dodnes užívá dcera původních majitelů.

Adresa: Čs. Armády 10, 748 01 Hlučín
Poloha: 49°54'1.762"N, 18°11'15.457"E.

Zbytky městského opevnění

hlucin hradbyPozůstatky středověkých městských hradeb jsou raritou svého druhu a byly prohlášeny za kulturní památku. Do dnešních dnů se zachovalo 7 poloválcových bašt z celkových 13. Postaveny byly roku 1534 a součástí hradeb byly i dvě brány - Opavská a Ostravská. Hradby lemují městskou památkovou zónu.

Prohlédnout si je můžete např. na ulici Pode Zdí a Na Valech.
Poloha: 49°53'51.540"N, 18°11'19.643"E.

Hradec nad Moravicí

Zámek a zámecký park

hradec nad moraviciTento romantický zámek, vítěz ankety O nejpohádkovější hrad nebo zámek v ČR za rok 2008, byl postaven na místě původního hradu. Po požáru v roce 1796 byl klasicistně přestavěn a později tu byla vybudována také hospodářská část - tzv. Červený zámek. Součástí areálu je také Bílá věž. Park, který celý zámecký park obepíná, je nejrozlehlejší v celém Moravskoslezském kraji. Tento státní zámek byl vyhlášen národní kulturní památkou. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. V minulosti tu pobýval mj. hudební skladatel Ludwig van Beethoven, jehož pobyt zde každoročně připomíná hudební festival Beethovenův Hradec.

Otevírací doba:
IV a X vždy So, Ne a svátky 9:00 - 16:00,
V-IX Út-Ne 9:00 - 17:00.

Vstupné:
dospělí 100,- Kč
snížené 60,- Kč

Adresa: Městečko č. p. 2, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon: +420 553 783 915
Web: www.zamek-hradec.cz
Poloha: 49°51'50.976"N, 17°52'27.282"E.

Chuchelná

mauzoleum lichnovskychZámek a mauzoleum knížat Lichnovských

Malá obec Chuchelná se pyšní tím, že byla dlouhá léta sídlem knížat Lichnovských, kteří tu vybudovali zámek a zámeckou kapli. Tato krásná obec jim byla domovem, později se však přesunuli na honosnější sídla a sem se vraceli na výlety a na hony. Vedle zámku v polovině 19. století vyrostl tzv. Dům kavalírů, kde byli ubytováváni zámečtí hosté. Úpravami prošla i hlavní budova zámku, byl tu vybudován skleník a rozšířen park. Velmi bohatá byla zámecká knihovna, které se věnovala kněžna Mechtilda Lichnovská. Rodina Lichnovských zámek vlastnila až do konfiskace v první polovině 20. století. Od roku 1975 budova zámku slouží pro účely Rehabilitačního ústavu. Kaple sv. Kříže u návesního rybníka je hrobkou rodiny Lichnovských. Tato stavba vznikla na počátku 20. století a nejdříve tu byly uloženy ostatky knížete Karla Marii Lichnovského.

Poloha: 49°59'9.600"N, 18°6'56.995"E,
Kaple: 49°59'13.056"N, 18°7'7.428"E.

Prohlídky kaple:
každou neděli od 7. dubna do 30. října 2013 od 14:00 do 15:00.

Adresa: RÚ Chuchelná, Komenského 14, 747 24 Chuchelná

Kravaře

Barokní zámek

kravare zamekTato čtyřkřídlá stavba představuje opravdový skvost mezi šlechtickými sídly. Pouze v zámecké kapli se dochoval původní interiér z 18. století, interiéry zbývajících částí budovy zničil požár v roce 1937. Dnes v této budově s nádvořím a osmibokou kaplí působí muzeum s etnografickými sbírkami a expozicí zaměřenou na období baroka. Zámek lemuje rozsáhlý park s 18jamkovým golfovým hřištěm.

Otevírací doba:
IV-X Út-Ne 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00.

Vstupné: od 20,- Kč

Web: www.kravare.cz
Adresa: Alejní 377/24, 747 21 Kravaře
Telefon: +420 553 671 201
Poloha: 49°55'43.608"N, 18°0'3.500"E.

Opava

Hláska

opava radniceMěstská věž Hláska byla v minulosti centrem obchodu ve městě, pod ní totiž sídlily obchodní komory, kde bylo uskladněno a prodáváno provážené zboží. Později v budově zasedal soud a městská rada. Jako hlásná věž sloužila k oznamování požárů, zahajování trhů nebo jiných událostí. Věž byla původně dřevěná, smetla ji však vichřice. Nová věž vznikala mezi lety 1614 - 1618. Dnes tato budova funguje jako sídlo Magistrátu města Opavy a informačního centra (přízemí).

Výstupy na Hlásku se konají každou sobotu od začátku dubna
do konce září vždy od 10:00 do 17:00.

Vstupné:
dospělí 20,- Kč
zlevněné 10,- Kč

Web: www.infocentrum.opava.cz
Adresa: Horní náměstí 67, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 756 143
Poloha: 49°56'19.943"N, 17°54'9.036"E.

Slezské divadlo

opava divadloSlezské divadlo Divadelnictví má v Opavě dlouhou historii, první zmínky o této činnosti pocházejí z roku 1630. První divadelní budova byla otevřena již v roce 1805 (je tedy daleko starší než Národní divadlo v Praze) a od té doby prošla několika přestavbami. K výrazné změně interiéru došlo po druhé světové válce, kdy byla historická fasáda přeměněna na jednolitou socialistickou. Na začátku 90. let minulého století probíhala nákladná rekonstrukce budovy, která divadlu vrátila jeho dřívější podobu.

Adresa: Horní náměstí 13, 746 69 Opava
Telefon: +420 555 537 411
Web: www.divadlo-opava.cz
Poloha: 49°56'20.929"N, 17°54'4.090"E.

Ostrava

Nová radnice, Vyhlídková věž

ostrava radniceBudova Nové radnice s 86 m vysokou věží tvoří jednu z dominant města Ostravy a je dokonce nejrozlehlejší radniční stavbou v ČR. Vyhlídková terasa je dostupná zcela bezbariérově a nabízí krásný výhled do širokého okolí.

Otevírací doba:
zimní čas 9:00 - 17:00
letní čas 9:00 - 19:00

Vstupné:
dospělí 60,- Kč
zlevněné 40,- Kč

Web: www.ostravainfo.cz
Adresa: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava
Poloha: 49°50'30.275"N, 18°17'29.692"E

Slezskoostravský hrad

ostrava hradVe 13. století byl v Ostravě vysoko nad soutokem řeky Lučiny a Ostravice postaven strážní hrad. Na jeho vývoji se značně podepsaly zásahy předešlých majitelů a dobývání černého uhlí v okolí. Hrad dlouhá léta chátral, až z něj zbyly jen ruiny. V roce 2004 proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce, díky níž je dnes areál hradu centrem pro konání společenských a kulturních akcí, mj. Shakespearovských slavností. Prohlédnout si tu můžete řady zajímavých expozic.

Otevírací doba:
III-V Út-Ne 10:00 - 19:00,
VI-VIII Po-Ne 9:00 - 20:00,
IX-X Út-Ne 10:00 - 18:00,
XI Út-Ne 10:00 - 16:00,
XII Po-Ne 10:00 - 18:00.

Vstupné:
dospělí od 80,- Kč
zlevněné od 40,- Kč.

Web: www.slezskoostravskyhrad.cz
Poloha: 49°49'49.807"N, 18°17'59.757"E.

Raduň

Státní zámek a zámecký park

radun zamekMalebný zámek postavený v romantickém historizujícím stylu má pro návštěvníky zpřístupněné interiéry s ukázkami života venkovské šlechty především v průběhu 19. a 20. století. Součástí zámeckého areálu je klasicistní oranžérie a okrasná zahrada. Zámecký areál je obklopen anglickým krajinářským parkem.

Otevírací doba:
IV So, Ne 10:00 - 15:00;
V-VI Út-Pá 9:00 - 16:00, So, Ne a svátky 10:00 - 17:00,
VII-VIII Út-Pá 9:00 - 17:00, So, Ne a svátky 10:00 - 17:00;
IX Út-Pá 10:00 - 16:00, So, Ne a svátky 10:00 - 17:00;
X So, Ne 10:00 - 16:00.

Vstupné:
dospělí 100,- Kč
snížené 60,- Kč

Adresa: Zámecká 67, 747 61 Raduň
Telefon: +420 553 796 119
Web: www.zamek-radun.cz
Poloha: 49°53'14.424"N, 17°56'32.605"E

Šilheřovice

Zámek a zámecký park

silherovice zamekKlasicistní zámek, který byl pseudobarokně přestavěn, nechali na místě původní tvrze vystavět Eichendorffové na počátku 19. století. Zámek je v současnosti využíván středním odborným učilištěm a hotelovou školou. Navštívit zde můžete rozsáhlý anglický park s golfovým hřištěm. Lovecký zámeček u jezírka slouží jako restaurace.

Adresa: K Zámku 1, 747 15 Šilheřovice
Web: www.silherovice.cz 
Poloha: 49°55'27.746"N, 18°16'35.408"E

Velká Polom

Vodní tvrz

velka polom tvrzPrvní zmínky o vodní tvrzi ve Velké Polomi pocházejí z konce 13. století. Objekt, který stojí na břidlicové skále, byl ve své době chráněn 5 rybníky. Přes její dlouhou historii tvrz zpustla až po roce 1960, kdy již byla ve velmi špatném a zanedbaném stavu. Ve zříceninu se tato tvrz proměnila po pádu jedné ze stěn někdy v průběhu 80. let 20. století.

Objekt je návštěvníkům volně přístupný z ulice Slunečná.

Poloha: 49°51'44.820"N, 18°5'50.032"E

 

Další šlechtická sídla si můžete prohlédnout např. v Bolaticích, Dolním Benešově, Kyjovicích či Velkých Hošticích. Zříceniny a tvrze lze dále navštívit také v Závadě nebo v Radkově (Vikštějn).

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kamenec na fotkách

Restaurace a penzion Kamenec v v Háji ve Slezsku hodnocení